Slide 1

De Scharlakendreef

Slide 2

Veel speelplezier bij de opening van de binnentuin.

Slide 3

Spelen in de binnentuin

Slide 4

Groente- en kruidentuintjes van bewoners

Slide 5

De waterpomp in de binnentuin

Slide 6

Samen onderhouden wij de voortuintjes

Slide 7

Overzicht binnentuin

Frame

Afvalscheiding

 

 

 

           Milieubewust bezig zijn?? 

        Doe mee met Afvalscheiding!! 

 
 
 

              Geachte bewoners,

 
De Bewonerscommissie wilt u graag wijzen op de
mogelijkheden die er zijn om actief mee te doen
aan een schoner en gezonder milieu, door ook
zélf uw verpakkingsmaterialen te laten recyclen!! 
 
Het bezig zijn met milieubewuste gedachten en
daar ook daadwerkelijk iets mee te gaan doen
is, een positieve ontwikkeling voor de toekomst
van onze kinderen en kleinkinderen!! 
 
Hoe vaker wij ons verpakkingsmateriaal laten
recyclen, des te minder hoeft er afgevoerd te
gaan worden naar de verbrandingsovens!
De productie van de gevaarlijke afvalstoffen
kunnen wij hierdoor tot een minimum helpen 
beperken voor een, gezondere toekomst voor
mens, dier en onze natuur!!
 
Plastic, papier en glas, het past allemaal in
onze tas, breng het daarom regelmatig weg
én laat het verantwoord recyclen!! 
 
De containers die bestemd zijn voor al deze
recyclingmaterialen, staan hier vlakbij op de
beide hoeken van het Winkelcentra aan de
Theemsdreef, aan de rechterzijde van de
parkeerplaatsen staan twee containers voor
papier en glas, aan de linkerkant vindt u een
container voor uw plasticverwerking!!
 
Heeft u nog draagbare kleding waar u niets
meer mee doet! Er staat een container voor
Kleding op de Schooneggendreef bij sporthal
de dreef! Er zijn mensen die u erg dankbaar
zullen zijn voor uw medeleven!!
 
 
    De Bewonerscommissie ''Scharlaken'' 
 
Hoopt dat ú ook mee wil werken aan een
gezonder milieu voor onze toekomst, door
uw verpakkingsmaterialen te laten recyclen!!