Slide 1

De Scharlakendreef

Slide 2

Veel speelplezier bij de opening van de binnentuin.

Slide 3

Spelen in de binnentuin

Slide 4

Groente- en kruidentuintjes van bewoners

Slide 5

De waterpomp in de binnentuin

Slide 6

Samen onderhouden wij de voortuintjes

Slide 7

Overzicht binnentuin

Frame

Het Ontstaan Van Overvecht

           Geachte bewoners, 

 
De Bewonerscommissie wilt u met dit verhaaltje een 
kort overzicht geven van het ontstaan van de wijk 
Overvecht! 
 
In het jaar 1954 is door herindeling van de bestaande
Gemeente grenzen, het gebied rondom de Watertoren
en noordelijker, in het bezit gekomen van de Gemeente
Utrecht! Dit gebied betrof een grote van 800 hectare
en 420 hectare daarvan was bedoeld voor de woning-
bouw die bestemd was voor 45.000 inwoners!! 
Momenteel wonen er ongeveer 33.000 mensen in de
wijk Overvecht!!
 
Tot 1960 bestond dit gebied nog geheel uit weiland
en stonden er nog een aantal boerderijen op.
De Gemeente Utrecht heeft de boeren ''uitgekocht'' 
en men heeft daarna ruimte moeten maken voor het 
bouwrijp maken van deze grond! 
Dit alles, leverde voor duizenden mensen werk op en
de bouwsector kon weer volop aan de slag! 
Na het ophogen met vele bergen zand, is door de 
toenmalige Burgemeester van Utrecht, jhr De Ranitz 
het startsein gegeven voor de bouw van deze wijk op
de datum, 30 Maart 1961! 
 
Tussen de jaren 1960 en 1970 is het grootste gedeelte
van Overvecht-Zuid en Overvecht-Noord  gebouwd. 
Andere gebouwen, zoals een aantal verzorgings-
huizen zijn iets later gebouwd, dit was in de begin
jaren ''70'' en enkele daarvan staan aan de buiten 
zijde van Overvecht-Noord!  
 
Het merendeel van de woningen bestaat uit sociale
huurwoningen maar, de laatste jaren komen er steeds
meer koopwoningen bij door, de verkoop van bestaande
huurwoningen en door nieuwbouw van koopwoningen
op de plaatsen waar dat nog mogelijk is!! 
 
De Bewonerscommissie ''Scharlaken'' hoopt u met dit
toch wel, leerzame stukje, een wat vollediger beeld te
hebben gegeven in ''Uw en ons'' woongenot, veel plezier!!