Slide 1

De Scharlakendreef

Slide 2

Veel speelplezier bij de opening van de binnentuin.

Slide 3

Spelen in de binnentuin

Slide 4

Groente- en kruidentuintjes van bewoners

Slide 5

De waterpomp in de binnentuin

Slide 6

Samen onderhouden wij de voortuintjes

Slide 7

Overzicht binnentuin

Frame

Duurzaam En Besparend!!

 

 
 
 
                                Geachte bewoners,
 
De bewonerscommissie van de Scharlakendreef
wilt u hiermee informeren over de wijziging die
heeft plaats gevonden betreffende, het gebruik van
duurzame en energiebesparende materialen in ons
appartementencomplex aan de Scharlakendreef!!
 
Een aantal leden van de bewonerscommissie hebben
in April jl., in overleg met Portaal, alle TL lampen
in de algemene ruimten vervangen door LED lampen!!
 
De LED verlichting is duurzaam en levert op termijn
een flinke energiebesparing op! Ook worden kosten
bespaart op het met enige regelmaat vervangen van
de  kapotte TL lampen die nu, door de véél langere
levensduur van de LED lampen minder vaak
noodzakelijk zullen zijn!!
 
Gaf de oude TL verlichting het geheel een nogal 
sombere aanblik, door de helderheid van de LED
lampen, heeft men nu meer overzicht en krijgt u
daardoor een véél veiliger gevoel als u gebruikt
maakt van de algemene ruimten!!
 
Mogelijk is deze mededeling, voor ú als bewoner
direct een positieve aanleiding, om net als de
bewonerscommissie, aan de slag te gaan met
duurzame en energiebesparende materialen
in uw eigen appartement!! Zie hiervoor onder
''TIPS'' voor méér informatie op besparing!!
 
 
           De Bewonerscommissie '' Scharlaken '' 
 
      Wenst u, véél gemak én veiligheid door de
 

heldere-duurzame en energiebesparende

     verlichting in ons appartementencomplex !!