Slide 1

De Scharlakendreef

Slide 2

Veel speelplezier bij de opening van de binnentuin.

Slide 3

Spelen in de binnentuin

Slide 4

Groente- en kruidentuintjes van bewoners

Slide 5

De waterpomp in de binnentuin

Slide 6

Samen onderhouden wij de voortuintjes

Slide 7

Overzicht binnentuin

Frame

Snelheid Overlast

  

                Matig uw snelheid!

 
                  Geachte bewoners, 
 
De bewonerscommissie van de Scharlakendreef
wil graag uw aandacht vragen voor het volgende!!
 
Helaas moeten wij constateren dat er momenteel
veel klachten binnenkomen van bewoners over
het toch wel, snelle rijgedrag van automobilisten
hier voor onze flat!! 
 
Ook zijn er klachten over het rijden op de stoep
door berijders van Fietsen en Scooters voor de
deuren van ons appartementencomplex!!
 
Het mooie weer is in aantocht, wat betekend dat
onze kinderen weer veel vaker naar buiten gaan
om te spelen! Ze rennen de flat uit en hebben niet
in de gaten dat daar een Fiets of Scooter kan rijden
met alle gevolgen van dien!!
 
Ook zien we vaak, dat de kinderen al spelend de
weg oversteken en zich niet realiseren dat het
gevaar van een rijdende auto op de loer ligt!!
Houdt u hiermee a.u.b. rekening, als u weg rijd
of thuis komt met uw voertuig!!
 
Wat kunnen wij als bestuurders van de diverse
voertuigen dáár nu aan gaan doen!! 
 

Enkele ''TIPS'' blijken helaas noodzakelijk

voor het welzijn van onze kinderen!! 

 

Pas a.u.b. uw snelheid aan als u door de

Wijk rijdt, en rij stapvoets voor onze flat!

Als er onverwachts kinderen oversteken  

dan  kunt u nog remmen én ernstig leed

voorkomen!!  Wist u trouwens dat in onze

Wijk, vanaf de Theemsdreef, een  30 km!

zone van kracht is!!

 

Rij niet met uw Fiets of Scooter op de stoep!!

Het is absoluut niet nodig, de rijbaan ligt

maar een paar meter verder en u voorkomt

hiermee een hoop narigheid, irritatie en

ongelukken die uiteraard niet gewenst zijn!!

 

Denk aan de veiligheid én de gezondheid van

onze kinderen, ze zijn onvervangbaar!!

 

Laten wij!  als bestuurders van de diverse

voertuigen, dáár is vaker bij '' Stilstaan ''

 
 
        De Bewonerscommissie '' Scharlaken ''
    dankt u voor uw medewerking en begrip!!