Slide 1

De Scharlakendreef

Slide 2

Veel speelplezier bij de opening van de binnentuin.

Slide 3

Spelen in de binnentuin

Slide 4

Groente- en kruidentuintjes van bewoners

Slide 5

De waterpomp in de binnentuin

Slide 6

Samen onderhouden wij de voortuintjes

Slide 7

Overzicht binnentuin

Frame

Geluid's Overlast!!

 
 

                  Geachte Bewoners!

 
 
 De bewonerscommissie van de Scharlakendreef
wilt u graag wijzen op enkele leefregels die wij
hanteren, om geluidsoverlast te voorkomen!! 
 
Muziek is een prettig gegeven om naar te mogen
luisteren én geeft vaak veel energie om een  
dag te beleven! Helaas gebeurd het regelmatig
dat u of uw omwonenden van elkaars muziek
moeten meegenieten, dit mag natuurlijk nooit 
de bedoeling zijn! Hoe mooi de muziek ook is
doseer het geluid, zodat uw buren er geen last
van ondervinden!!
 
Klussen, boren en timmeren in uw woning is
soms noodzakelijk om uw woongenot op een
nóg hoger niveau te kunnen plaatsen!
Houdt u daarbij a.u.b. wel rekening met de
tijden??  De kinderen van uw medebewoners
gaan vroeg naar bed, en willen de volgende
morgen weer fris en uitgeslapen naar school!!
 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk, om niet 
in de avonduren te gaan boren en timmeren!
Hiermee voorkomt u, overlast voor de jongste
kinderen en mogelijke irritatie bij uw mede-
bewoners wat, absoluut niet wenselijk is!!
 
De gehanteerde regels die wij naleven,vragen
van u en uw medebewoners respect en begrip
voor elkaar, om een rustige en stabiele sfeer
te houden voor een prettige woonsituatie!!
 
 
    De Bewonerscommissie '' Scharlaken''
 
    wenst u en uw medebewoners een
rustig, ontspannen en plezierig wonen toe!!