Slide 1

De Scharlakendreef

Slide 2

Veel speelplezier bij de opening van de binnentuin.

Slide 3

Spelen in de binnentuin

Slide 4

Groente- en kruidentuintjes van bewoners

Slide 5

De waterpomp in de binnentuin

Slide 6

Samen onderhouden wij de voortuintjes

Slide 7

Overzicht binnentuin

Frame

Fiets In De Box!!

  

 
 

           Geachte bewoners ,                                          

 
De bewonerscommissie wilt u graag wijzen
op het hiernavolgende probleem!! 
 
Het komt helaas regelmatig voor dat u ,uw fiets
niet kunt stallen voor het portiek van onze flat!
Wij zien fietsen staan die schade hebben of niet
of nauwelijks gebruikt worden en die nemen dus
hinderlijk de stallingsplaatsen in voor bewoners
die wél vaak van hun fiets gebruik maken!! 
 
Ook staan er scooters en bromfietsen, schots en
scheef op het trottoir geparkeerd zodat niemand
zich daar op een normale manier kan verplaatsen!!
Bewoners met een kinderwagen kunnen er vaak
helemaal niet meer langs omdat het te vol staat! 
 
Wat kunnen wij daar nu gezamenlijk aan doen
om, méér ruimte te creëren voor de bewoners
die elke dag van hun fiets gebruik maken!!
 
 
Als u, uw fiets nauwelijks gebruikt of op vakantie
gaat, parkeer hem dan in uw eigen box ruimte!
U voorkomt hiermee diefstal of schade aan uw fiets
en u creëert hiermee ruimte voor medebewoners
om hun fiets op een nette manier te kunnen stallen
voor de portieken van de flat! Ook is er dan direct
meer ruimte voor de voetgangers om zich daar
op een normale manier te kunnen verplaatsen!!
 
De Gemeente doet tweemaal per jaar een controle
op het, te lang stallen van ongebruikte of  fietsen
die met schade geparkeerd staan, deze worden
afgevoerd en die kunt u dan binnen een bepaalde
termijn tegen een vergoeding ophalen wat, zeker
niet de bedoeling kan zijn!!
 
Laten we gezamenlijk zorgen voor ruimte, orde
en netheid voor onze portieken, we worden er 
allemaal wijzer van en creëren hiermee, ruimte
en overzicht voor al onze bewoners!! 
 
      De bewonerscommissie ''Scharlaken''  
                Dankt u voor uw begrip en medewerking!!