Slide 1

De Scharlakendreef

Slide 2

Veel speelplezier bij de opening van de binnentuin.

Slide 3

Spelen in de binnentuin

Slide 4

Groente- en kruidentuintjes van bewoners

Slide 5

De waterpomp in de binnentuin

Slide 6

Samen onderhouden wij de voortuintjes

Slide 7

Overzicht binnentuin

Frame

Duiven Overlast

   

 

                Geachte bewoners!

 
De bewonerscommissie van de Scharlakendreef
wilt u hiermee waarschuwen over de gevolgen van 
de enorme duivenoverlast die, wij ervaren rondom
onze flat aan de Scharlakendreef! 
 
 
Door het continu voeren van de duiven door, brood
en andere etenswaren naar buiten te gooien, worden
er steeds méér duiven aangetrokken die, voor steeds
méér overlast zullen gaan zorgen!
 
Balkons worden ondergepoept en ook de binnentuin
achter onze flat wordt er niet schoner op!
De kinderen die er spelen krijgen door de uitwerpselen 
vieze handen en vuile schoenen die dan ook weer mee 
terug naar uw woning worden genomen!
 
Dit alles maakt het geheel er niet frisser op en daar
kunnen we ''met elkaar'' maatregelen tegen gaan 
nemen op een positieve manier! 
 
Wist u dat door het aanraken en/of inademen van de
droge duivenpoep er diverse ziektekiemen vrij kunnen
komen waar, u of uw kinderen flink ziek van zouden
kunnen worden!  Maag-darm klachten, verschillende
bacteriën en virussen die vrijkomen en last van de 
luchtwegen krijgen is een reële kans die vooral, onze
kinderen en de ouderen onder ons, kunnen treffen!!
 

Wist u dat... 1 duif...per jaar...

ongeveer 14 kilo poep produceert !!  

 
Wat kunnen wij nu gezamenlijk doen om deze duiven
overlast op een simpele manier tegen te gaan!
 

Enkele Tips, 

 
Gooi a.u.b. géén oud brood of andere etenswaren meer
naar buiten in de binnentuin! De duiven vinden méér dan
voldoende voedsel in de vrije natuur en daar blijven ze
ook nog gezonder door! Dit voorkomt het verspreiden
van de diverse ziekten dóór die duiven!!
 
Span eventueel een '' net '' op uw balkon om het broeden 
van de duiven en het onderpoepen van uw balkon tegen 
te gaan!  Een '' aardbeiennet '' kost bij het Tuincentrum 
ongeveer  € 5.-- dat zijn dus de kosten niet en...u bent 
direct van de duivenoverlast op uw balkon af!! 
 
Ziet u eventueel een ''dode duif '' in de binnentuin liggen
neemt u dan a.u.b. een stukje papier of een plastictasje
en deponeer de dode duif in één van de prullenbakken!
Deze worden minimaal tweemaal per week door de
Gemeentelijke reinigingsdienst geleegd en is een stuk
veiliger voor de gezondheid van uw kinderen!!
 
De Bewonerscommissie ''Scharlaken'' wilt u dan ook
vriendelijk verzoeken om samen met ons, deze overlast
tot een minimum te gaan beperken, om de gezondheid
van u, van uw kinderen en van ons, te waarborgen!!
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw
positieve inzet voor dit, toch wel heftige probleem!!
 

Houdt de duiven gezond en geef ze géén voer

 

      De natuur regelt ''Zélf '' zijn zaken !!