Slide 1

De Scharlakendreef

Slide 2

Veel speelplezier bij de opening van de binnentuin.

Slide 3

Spelen in de binnentuin

Slide 4

Groente- en kruidentuintjes van bewoners

Slide 5

De waterpomp in de binnentuin

Slide 6

Samen onderhouden wij de voortuintjes

Slide 7

Overzicht binnentuin

Frame

Geschiedenis

 Ontstaan bewonerscommissie “Scharlaken”

In februari 2007 hebben de toenmalige bewoners Addie van Ham en Lucien Leenheer de bewonerscommissie t.b.v. de Scharlakendreef opgezet.

Hun doel was om een aantal bewoners te motiveren om deel uit te maken van het bestuur en zo invloed te krijgen op zaken als woongenot, leefbaarheid in en rond de flat, overleg met Portaal, e.d.

Met de bewoners die zich hadden aangemeld zijn gesprekken gevoerd en is een bestuur gevormd,

te weten:

Voorzitter:                     Addie van Ham

Secretaris:                     Kees Werner

Penningmeester:            Lucien Leenheer

De 1e bestuursvergadering is gehouden op 5 maart 2007.

In deze vergadering hebben de bestuursleden kennis gemaakt met elkaar en zijn er persoonlijke verwachtingen uitgewisseld.

De 1e vergadering met de gebiedsadviseur van Portaal was op 17 mei 2007. In deze vergadering heeft het bestuur van de BC aan de toenmalige gebiedsadviseur Hans Stryulaart van Portaal diverse voorstellen gedaan en wordt er gediscussieerd over de te nemen acties van de BC.

Een aantal van de onderwerpen die ter tafel kwamen waren:

  •  het houden van een schouw rondom de flat.
  • financiële bijdrage van Portaal
  • de te nemen acties
  • controle schoonmaak
  • kantoorartikelen

Eind 2008 hebben  Addie en Lucien een huis gekocht in Maarssen en zijn verhuisd.

Daarna zijn er wat wisselingen geweest in het bestuur. Voor meer informatie over de huidige leden, zie het kopje “leden”.  Als u wilt weten welke onderwerpen op dit moment spelen, kunt u de notulen lezen.