Slide 1

De Scharlakendreef

Slide 2

Veel speelplezier bij de opening van de binnentuin.

Slide 3

Spelen in de binnentuin

Slide 4

Groente- en kruidentuintjes van bewoners

Slide 5

De waterpomp in de binnentuin

Slide 6

Samen onderhouden wij de voortuintjes

Slide 7

Overzicht binnentuin

Frame

Commissie

 


Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een organisatie van ten minste 3 bewoners uit een bepaald complex die de belangen behartigt van de bewoners uit dat complex.

Portaal ziet het informeren en meepraten als een mogelijkheid om door middel van samenwerking te streven naar doelmatig beheer, het optimaliseren van de woonbeleving en het creëren

van een vitale leefomgeving afgestemd op de wensen van bewoners.

Wanneer het gaat om zaken die meerdere woningen betreffen, dan is een bewonerscommissie een uitstekend middel om als spreekbuis te fungeren. Zij kunnen dan alle bewoners in hun complex informeren, met hen overleggen en namens hen zaken doen met Portaal.

Wat is het nut van een bewonerscommissie?

Deze vraag zal bij veel bewoners opkomen en dat is ook niet zo vreemd. Het is zo dat een bewonerscommissie veel voor elkaar kan krijgen en in sommige zaken invloed kan uitoefenen.

Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de belangen van huurders in een bepaald complex.

De bewonerscommissie is geen klachtenbureau. Bij individuele klachten worden de bewoners verzocht zelf contact op te nemen met Portaal. Komen de bewoners er niet uit met Portaal dan kan een beroep op de bewonerscommissie worden gedaan.

Bij zaken die een meer algemeen karakter hebben kan de commissie namens de bewoners overleggen met Portaal. In samenwerking met de bewoners kan een commissie bijvoorbeeld

het woongenot in de flats vergroten en de sociale contacten versterken tussen de bewoners onderling. Naast de dagelijkse contacten heeft de bewonerscommissie ongeveer 4 x per jaar

een vergadering met de gebiedsadviseur van Portaal. Daarnaast organiseert Portaal een aantal bewonerscommissieavonden waarin tal van onderwerpen aan de orde komen.

Dus, een bewonerscommissie is zinvol voor het contact en overleg met Portaal.

Wat zijn de taken van een bewonerscommissie?

Een van de belangrijkste taken is het praten met Portaal over belangrijke onderwerpen zoals servicekosten, onderhoud- en verbeteringsplannen, schoonmaak, groenonderhoud, woongedrag en woonbeleving en veiligheid. Daarnaast is het afhankelijk van de inzet van de bewonerscommissie zelf welke taken zij tot zich willen nemen. Dit kunnen onder andere zijn:

·      Contacten onderhouden met bewoners door brieven, huisbezoeken, spreekuren, e.d.

·      Het rapporteren aan bewoners van diverse activiteiten, e.d.

·      Het houden van bewonersvergaderingen;

·      Het bijwonen van vergadering met bewonerscommissies;

·      Het verspreiden van belangrijke informatie over de wijk en/of complex;

·      Het onderhouden van de geveltuintjes;

·      Het opruimen van zwerfafval rondom het complex.

·      Contacten onderhouden met andere instanties o.a. gemeentelijk, e.d.;

·      Coördineren van bewonersactiviteiten en stimuleren van bewoners om zelf de handen uit de mouwen te steken;

·      Het organiseren van verschillende activiteiten t.b.v. bewoners

Welk belang heeft Portaal bij een bewonerscommissie?

Portaal is benieuwd naar wensen en ideeën van bewoners over woningen, de woonomgeving

en de woonbeleving. De wensen en ideeën van bewoners/commissie zijn waar mogelijk leidraad

voor het beleid.

Portaal heeft een gesprekspartner nodig waneer er onderhoud- en verbeteringsplannen uitgevoerd moeten worden. Er moeten dan keuzes gemaakt worden en de mening van de bewoners worden dan ingebracht door de bewonerscommissie. Omdat op dit moment een Huurderbelangenvereniging in de regio Utrecht ontbreekt zal Portaal meer gaan samenwerken en overleggen met bewonerscommissies.

Bewonerscommissies dienen wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen om door Portaal als

BC erkend te worden als vertegenwoordiger van een groep huurders.

De nieuwe overlegwet (www.woonbond.nl) van 1 januari 2009 omschrijft waar beide partijen zich aan te houden hebben.

Wat heeft Portaal te bieden aan een bewonerscommissie?

Portaal biedt de commissies aan om mee te denken en mee te praten over beleid en plannen.

Portaal is een serieuze gesprekspartner voor al wat leeft bij de commissie aangaande wijk en buurtproblemen. Portaal biedt ondersteuning waar nodig, ook financieel. Portaal biedt uitwisseling van informatie en kennis over ontwikkelingen omtrent volkshuisvesting.